Whiskey Shot - 48

Whiskey or Spirit shot glass, 59ml.

Link